Hedmark Ap vil styrke SSB på Kongsvinger

- SSB er en av de aller viktigste kompetansearbeidsplassene i Kongsvingerregionen. Med et eksisterende kompetansemiljø og kort reiseavstand til Oslo, er det gode forutsetninger for å utvide antall ansatte i SSB i Kongsvinger, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Lasse Juliussen (bildet).

Lasse Juliussen på Stortingets talerstol

VIL STYRKE SSB: Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Lasse Juliussen (bildet) tar til orde for styrking av Statistisk Sentralbyrås virksomhet i Kongsvinger.

Lasse Juliussen møter som stortingsrepresentant mens Anette Trettebergstuen har svangerskapspermisjon, og er til daglig leder for Hedmark Arbeiderpartis fylkestingsgruppe.

Vil styrke Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger

Arbeiderpartiet fremmet denne uka forslag i Stortinget om at nye statlige institusjoner og nye arbeidsplasser i eksisterende statlige virksomheter, blir etablert utenom Oslo. - Det er viktig for Arbeiderpartiet at også mindre byer og tettsteder får del i lokaliseringen av statlige arbeidsplasser, sier Juliussen.

- Et prinsipp om at nye arbeidsplasser i eksisterende statlige virksomheter skal etableres utenom Oslo, ville kunne få stor betydning for SSB på Kongsvinger, sier han.

- På SSB på Kongsvinger ligger alt til rette for utvidelser. Det er høy kompetanse blant dagens personale, og avstanden til Oslo er kort, slik at rekrutteringsgrunnlaget er godt. Det er ingen grunn til at eventuelle nyansettelser hos SSB skal havne i Oslo i stedet for i Kongsvinger, mener Juliussen.

- Må være balanse mellom Oslo og Kongsvinger

Stortinget har tidligere slått fast at det skal være balanse i bemanningen i Statistisk Sentralbyrå mellom lokasjonene i Oslo og i Kongsvinger.

- Ja, ved opprettelsen av SSB på Kongsvinger var det faktisk en forutsetning at all framtidig arbeidsplassvekst i SSB skulle skje på Kongsvinger. Slik har det ikke blitt. Men det er ingen grunn til ikke å holde på kravet om balanse mellom Kongsvinger og Oslo. Det finnes mye god og viktig kompetanse på SSB i Kongsvinger i dag, og det er gode muligheter til nyrekruttering, slår Juliussen fast.

- Dessverre har vi de siste årene sett en tendens til økende ubalanse mellom bemanningen på Kongsvinger og i Oslo. Dersom det blir mer eller mindre praksis at for eksempel naturlig avgang på Kongsvinger ikke erstattes med nyansettelser, forrykkes balansen ytterligere, advarer Juliussen.

- SSB på Kongsvinger har gjennom årtier vært en suksesshistorie for norsk statlig arbeidsplasspolitikk, og er et godt eksempel på en virksomhet som vil tjene bra på forslaget om at nye arbeidsplasser i eksisterende virksomhet etableres utafor Oslo, konstaterer Juliussen.

Du kan se hele Lasse Juliussens innlegg i Stortinget her!