Hedmark Arbeiderpartis valgkampbudskap

Hedmark Arbeiderpartis budskap for valgkampen er klart.

Alle skal med
Alle skal med!

Hedmark er mangfoldig og fullt av muligheter. Vi har både byer i vekst og små bygdesamfunn. Hedmark trenger en politikk for både by og land.

Vi trenger en ny Arbeiderpartiledet regjering som lytter til og som satser på det Hedmark vi kjenner. En regjering som griper mulighetene vi har til å bygge lokale arbeidsplasser og sterkere fellesskap. Vi vil at enda flere skal synes det er godt å leve og bo i fylket vårt.

Vi trenger en ny regjering som kan stanse sentraliseringen og salget av Norge. 

Vi trenger en regjering som ikke bruker ressursene våre på skattekutt til de rikeste, men som heller vil gi folk trygghet for arbeid, helsevesen og eldreomsorg, skole og barnehager.

Forskjellene mellom folk, fattig og rik, by og land øker. Vi må snu dette. Alle skal med.

Stem Arbeiderpartiet.