Her er Arbeiderpartiets 1. mai-arrangementer i Hedmark

Her finner du oversikten over hvilke arrangementer Arbeiderpartiet deltar på i Hedmark, enten der vi arrangerer selv eller deltar sammen med andre arrangører - f.eks. LO. Du finner også hvem som skal tale eller holde appell fra Arbeiderpartiet.

ap_1.mai_pins_2018

Med forbehold om mulige feil (sjekk lokal kunngjøring for å være 100 % sikker, og for utdypende presentasjon av de enkelte arrangementer).

Alvdal

Partistyremedlem i Hedmark Arbeiderparti Even Eriksen holder tale på arrangementet som finner sted på Huldra Håndverkskafé klokka 12.00.

Eidskog

Her er det to arrangementer. På Åbogen Bygdehus holder fylkesrådsleder og vararepresentant til Stortinget Per-Gunnar Sveen 1. mai-tale på arrangementet som starter klokka 10.00. Ordfører Kamilla Thue holder appell på samme arrangement.

På Skotterud er det Fagforbundets leder i Hedmark Helene Skeibrok som holder tale. Dette arrangementet starter klokka 13.00.

Elverum

Her er det tre arrangementer. Frokostarrangementet på Lille Gråberg starter klokka 08.30. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen holder tale. Ungdomsappell ved Åmot-Elverum AUFs leder Anndrine Lund.

Under solidaritetsgudstjenesten i Elverum kirke holder Elverum Arbeiderpartis gruppeleder Ingvar Midthun appell. Solidaritetsgudstjenesten starter klokka 11.00.

På hovedarrangementet i Festsalen i Rådhuset er det tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Også Marit Selfors Isaksen fra LO-forbundet FO holder tale ved dette arrangementet, som starter klokka 12.45.

I Elverum er det 1. mai-tog. Toget starter fra rådhuset klokka 12.00 presis.

Engerdal

Fylkesråd Anne Karin T. Adolfsen holder 1. mai-tale på arrangementet i Engerdal samfunnshus. Arrangementet starter klokka 12.00.

Folldal

AUF i Hedmarks nestleder Reidun Andrea Rønning holder 1. mai-tale på arrangementet i Folldal Gruver. Arrangementet begynner klokka 12.00.

Årets 1. mai-tog går fra rutebilstasjonen klokka 15.00.

Grue

1. mai-toget går fra Grue kirke til rådhuset klokka 12.00. Klokka 13.00 er det blomsternedleggelse ved minnesmerket for 22. juli.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen holder tale ved hovedarrangementet som starter i Grue rådhus klokka 13.30.

Hamar

Her er det flere arrangementer, vi tar med noen av dem.

Det er solidaritetsgudstjeneste i Hamar Domkirke klokka 11.00, der blir det appell ved Hamar Arbeiderpartis leder Hilde Nyutstumoen.

Klokka 12.00 er det blomsternedleggelse ved minnebautaen i Strandgateparken, appell ved Hamar Arbeiderpartis kommunestyrerepresentant Thomas Langeland Jørgensen.

Klokka 13.15 er det lunsj på Terra Mia med appell av Hamar Arbeiderpartis ordførerkandidat Aud M. Riseng.

1. mai-toget i Hamar starter klokka 14.30.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre holder hovedtale på Hamar Torg under hovedarrangementet som starter klokka 15.00.

Klokka 16.15 er det blomsternedleggelse ved 22. juli-minnesmerket på Mjøsholmen, og appell ved Mathias Berntsen fra Hamar AUF.

Kongsvinger

Her er det fire arrangementer. På Hokåsen samfunnshus starter arrangementet med 1. mai-tog klokka 11.00. Etter toget fortsetter arrangementet innendørs på samfunnshuset med tale av Hedmark Arbeiderpartis gruppeleder i fylkestinget Lasse Juliussen.

1. mai-toget i Kongsvinger starter klokka 11.45 fra rådhuset. Etter toget taler stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen ved arrangementet på Kongsvinger rådhus. Dette arrangementet starter ca klokka 13.00. 

Årets arrangement på Austmarka skjer på Austbo og starter klokka 09.00 med 1. mai-frokost. Klokka 11.00 er det solidaritetsgudstjeneste på Austbo, og fra klokka 12.00 foregår resten av arrangementet på Arstun. Her holder fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen tale ca klokka 12.30. Bygdekorpset deltar, og det blir kaffeservering og underholdning med Laila og gutta.

Granli Bygdehus starter arrangementet klokka 16.00. Her blir det appell ved Sara Lorch-Falch som er leder i Glåmdal AUF.

Løten

Det er gratis 1. mai-frokost på Ådalsbruk Arbeidersamfund med start klokka 09.00.

Klokka 10.00 holder Løten Arbeiderpartis leder Andres Lopez en appell ved bekransningen av bautaen ved kirken.

1. mai-toget i Løten går klokka 12.00 fra Østvang til Løtenhallen, der hovedarrangementet skal være. Løten Arbeiderpartis gruppeleder Jørn Arild Flatha holder appell og Hedmark Arbeiderpartis tidligere fylkessekretær Grethe Mikaelsen holder tale.

Klokka 15.00 spilles Arbesdaer på Klevfos Industrimuseum.

Nord-Odal

Frokostarrangement på Skogvang med start klokka 10.45. Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen holder tale. Apell ved ordfører Lise Selnes. Underholdning, grilling, aktiviteter for barna.

Os

Felles 1. mai-arrangement med Tolga på dagtid, se lenger ned.

På kvelden arrangerer Os Arbeiderparti sangkveld sammen med Tynset Arbeiderparti og Tolga Arbeiderparti. Arrangementet starter klokka 19.30 og er på Snekkerskola, Os. Her blir det enkel servering av kake og kaffe. Tale ved AUF i Hedmarks leder Håvard Sagbakken Saanum.

Rendalen

1. mai-tog fra Doktorgården med start klokka 11.30.

Fylkesvaraordfører Gunn Randi Fjæstad holder tale på arrangementet som er i Doktorgården med start klokka 13.00. Servering og underholdning.

Ringsaker

Frokostarrangement på Folkets Hus Stavsjø med gratis frokost fra klokka 08.30. Stanges ordfører Nils A. Røhne holder tale.

Årets hovedarrangement er på Folkets Hus i Moelv, og starter klokka 12.30. Tale for dagen ved biskop Solveig Fiske og appell fra AUF.

I tillegg spiller musikkorps flere steder i kommunen gjennom dagen.

Stange

Her er det flere arrangementer, vi tar med noen av dem.

I Stangebyen er det gratis frokostarrangement på rådhuset fra klokka 08.00. Her er det appell ved fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen ca klokka 09.00. 

Også på Ilseng samfunnshus er det frokostarrangement. Her er starten klokka 09.30. Ca klokka 10.30 taler Stange-ordfører Nils A. Røhne.

Ved hovedarrangementet i Stange rådhus klokka 12.30 holder fylkesråd Thomas Breen hovedtale. Her blir det også underholdning ved Fagforeningenes Mannskor.

Tangen samfunnshus åpner 1. mai-kafeen klokka 12.00. Selve arrangementet starter klokka 13.15. Klokka 14.00 kåserer dag Arne Syverinsen, klokka 15.00 er det Ingebrigt Steen Jensen som snakker om "Hvordan kan venstresida i politikken komme på innsida av folket?". Og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre holder tale ca kl 16.45.

I Åsbygda holder ordfører Nils A. Røhne tale for dagen klokka 12.45.

I Småbrukernes Hus i Ottestad starter arrangementet klokka 11. Tidligere statsråd Sylvia Brustad holder tale for dagen ca klokka 13.00. AUFs fylkessekretær i Hedmark Karwan Noradin holder appell klokka 12.30. Salg av lodd, kaffe og kaker.

Vallset Bo- og servicesenter starter ettermiddagsarrangementet klokka 16. Her blir det bl.a. tale av Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth

Stor-Elvdal

Fylkestingsrepresentant Reidar Åsgård taler på arrangementet som skal være på Stor-Elvdal Hotell med start klokka 13.00. AUF i Hedmarks leder Håvard Sagbakken Saanum holder appell. Det blir også servering av snitter, kaffe og kake. Dette er et fellesarrangement for Arbeiderpartiet, SV og LO.

Sør-Odal

1. mai-frokost i kantina på rådhuset (Skarnes) med start klokka 09.00, i regi av Sør-Odal Arbeiderparti og Fagforbundet..

Sør-Odal samarbeider med Kongsvinger om øvrige arrangementer 1. mai, se oversikten lenger opp under "Kongsvinger".

Tolga

1. mai arrangeres felles for Tolga og Os på Malmplassen Gjestegård med start klokka 09.00. Frokosten koster 200 kroner for voksne og 100 kroner for barn. Styremedlem i Hedmark Arbeiderparti Even Eriksen holder tale. Janitsjar og skolemusikk spiller. Sindre Hagen leder allsang. Loddsalg.

Trysil

Morgenarrangement i Tørberget samfunnshus med start klokka 09.30. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre taler klokka 10.00. Ungdomsappell ved Ranveig Skålerud.

12.30 blir det arrangement på Jordet samfunnshus med servering, appell og utdeling av hedersmerker.

Tynset

Årets 1. mai-arrangement blir felles med Os, se derfor litt lenger opp for mer detaljer.

Våler

Hedmark Arbeiderpartis leder Anita Ihle Steen holder tale på arrangementet på Vålertunet. Arrangementet starter ca klokka 12.00, og talen er ca klokka 12.30. Det blir også appell fra Oliv Lundeby fra Fagforbundet i Våler.

Åmot

Arrangementet er i Åmot kulturhus, og starter klokka 16.00. Hedmark Arbeiderpartis leder Anita Ihle Steen holder tale, det blir appeller ved Fagforbundets 2. nestleder i Hedmark Bjarne Granli og ved Elverum-Åmot AUFs leder Anndrine Lund.

Åsnes

1. mai-toget starter klokka 12.00 fra rådhusplassen. Hovedarrangementet begynner klokka 13.00 og er på Victoria Hotell der stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen holder tale.