I dag legger Stortinget ned Bruvoll fengsel mot Arbeiderpartiets stemmer

Arbeiderpartiet stemmer mot når stortingsflertallet i dag vedtar å legge ned Bruvoll fengsel i Nord-Odal. - Regjeringen bryter i praksis enigheten inngått på Stortinget om politireformen, mener Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Bruvoll fengsel

LEGGES NED: I dag vedtar Stortinget å legge ned Bruvoll fengsel i Nord-Odal, tross kraftig motstand fra Arbeiderpartiet. Foto: Kriminalomsorgen.no

Arbeiderpartiet har engasjert seg kraftig for å unngå nedleggelse av Bruvoll fengsel, og også LO i Hedmark har engasjert seg i saken. Men dessverre kommer stortingsflertallet i dag til å vedta nedleggelse uansett.

- Går på sikkerheten løs

Anette Trettebergstuen er svært kritisk til regjeringspartiene. - I dag er en trist dag. Når regjeringspartiene i dag vedtar å legge ned lønnsomme fengselsplasser det er behov for, for eksempel Bruvoll i Hedmark, konstaterer Trettebergstuen.

- Å legge ned åpne fengselsplasser, og å bruke soning med fotlenke som en ren unnskyldning for å gjøre det, forteller at regjeringen lukker øynene for tilbakemeldingene fra fengsler og fagfolk over hele landet. Jeg er derfor glad for at Arbeiderpartiet på Stortinget stemmer mot å legge ned Bruvoll, sier Trettebergstuen.

Hun mener regjeringens grunnlag for beslutningen om nedleggelse av Bruvoll er for svakt. - Dette kan føre til nye soningskøer, uønsket dublering og svekket sikkerhet for både innsatte og ansatte, frykter hun.

- Regjeringen bryter i praksis enigheten inngått på Stortinget om politireformen. Reformen skulle gi mer lokal politikraft – det har ikke skjedd. Det skulle ikke bli en sparereform – det har det blitt. Politidistriktene er nå kraftig underfinansiert for 2019, og flere steder meldes det om nedbemanninger, for eksempel i innlandet. Det går på sikkerheten løs, mener stortingsrepresentant Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet stemmer for fortsatt fengselsdrift

- Vi i Arbeiderpartiet har lyttet, sett og forstått budskapet fra kriminalomsorgen og de ansatte, sier Trettebergstuen.

- Derfor går vi mot regjeringens forslag til kutt i sektoren, og forslaget om å legge ned de åpne fengslene – Bruvoll inkludert. I stedet vil vi styrke kriminalomsorgen og sikre at vi også i fremtiden har straff som virker i Norge, slår Trettebergstuen fast.

- Bruvoll har gode resultater når det kommer til rehabilitering og tilbakeføring, og det er grunn til å tro at flertallet av de som i dag soner ved Bruvoll har ingen mulighet til å overføres til soning med elektronisk kontroll. Det betyr at de må inn i lukket soning, noe som gir dårligere rehabilitering og dårligere tilbakeføring, frykter hun.

- Dette er en dårlig politikk for innsatte, for ansatte og for samfunnet for øvrig, mener Trettebergstuen.