Invitasjon til skolepolitisk møte

original_1478640968_4663787

Tynset Arbeiderparti i samarbeid med Hedmark Arbeiderparti inviterer til skolemøte

på Tynset Kulturhus

25. august kl. 1900 - 2100

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske som leder arbeidet med utforming av Arbeiderpartiet sin politikk for barnehage, skole og oppvekst for perioden 2017-2021
vil innlede på møtet
Skolen skal gi hvert eneste barn en god start i livet, et godt grunnlag for deltakelse og et godt liv. En skole som hjelper alle til å lykkes!

Trond Giske vil dele sine tanker om disse viktige temaene med oss.
Du som er tilstede i salen kan komme med innspill om hva som er viktig for å få en god skole.

Møtet er åpent for alle. Det vil bli en enkel servering.

Vi ønsker alle velkommen!!