Jubler for ulvevedtak på Ap-landsmøtet

Fullt gjennomslag for Hedmark Arbeiderparti i ulvepolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte: Landsmøtet har nå et enstemmig vedtak som skjerper partiets rovdyrpolitikk, særlig når det gjelder ulv.

JUBEL: Det nye partiprogrammets formuleringer om ulv, får fram jubelen hos flere av Hedmarks landsmøtedelegater. Her Ingebjørg Dybvik (Åmot), Sjur Strand( Kongsvinger), Jørn Øversveen (Elverum), Per-Gunnar Sveen (Elverum), Turid Backe-Viken (Trysil), Nils Kristen Sandtrøen (Tynset), Kamilla Thue (Eidskog) og Margrethe Skjærbekk (Elverum). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

JUBLER: Landsmøtets enstemmige vedtak om rovdyr og ulv får delegatene fra Hedmark til å juble. Fra venstre: Ingebjørg Dybvik (Åmot), Sjur Strand (Kongsvinger), Jørn Øversveen (Elverum), Per-Gunnar Sveen (Elverum), Turid Backe-Viken (Trysil), Nils Kristen Sandtrøen (Tynset), Kamilla Thue (Eidskog) og Margrethe Skjærbek (Elverum). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Etter at redaksjonskomiteen for partiprogrammet - der Knut Storberget var et av komitemedlemmene - foreslo ytterligere forsterkninger av formuleringene om ulv, gikk landsmøtet enstemmig inn for Arbeiderpartiets nye ulvepolitikk.

Det var et punkt som ble vedtatt endret, i tillegg til at to nye kulepunkt ble lagt til det som allerede stod i det opprinnelige forslaget til partiprogram:

Dette punktet ble endret (endringen står i uthevet tekst):

"Sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål og effektiv uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd"

Og disse to punktene er nye kulepunkt i tillegg til det opprinnelige programforslaget:

"Sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes."

"Sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon."