Klart for andre samling i Partiskolen 2016

Sigbjørn Johnsen (bildet) innleder om ideologi og historie på den andre samlingen i Partiskolen 2016, torsdag 29. september på Lille Gråberg i Elverum. Du kan fortsatt melde deg på!

original_1478639286_444371

Partiskolen 2016 er en skolering bestående av fire samlinger, der ulike politiske, ideologiske og organisatoriske temaer blir gjennomgått.

Du kan melde deg på hele partiskolen, eller på enkeltsamlinger. For å få diplom må du ha deltatt på tre av årets fire samlinger.

Første samling var lørdag 17. september og handlet om faglig-politisk samarbeid.

Neste samling er 29. september, på Lille Gråberg i Elverum. Her kan du fremdeles melde deg på! Samlingen starter klokka 18.00 og temaet er ideologi og historie. Sigbjørn Johnsen er innleder, og han tar oss med gjennom Arbeiderpartiets og arbeiderbevegelsens historie, gjennom valgkamp og politiske kamper han selv har vært med på, og gir sine betraktninger rundt det ideologiske og verdimessige fundamentet for sosialdemokratiet.

Hvis du er påmeldt hele Partiskolen 2016, er du også påmeldt denne samlingen og skal ha fått mail med detaljer. Hvis du ikke er påmeldt, kan du sende en epost til hedmark@arbeiderpartiet.no for å melde deg på denne samlingen.

Det blir enkel bevertning (kaffe og kringle).