Kraftig medlemsvekst i Hedmark Arbeiderparti

Medlemmene strømmer til Hedmark Arbeiderparti. Nå har partiet passert 200 nyinnmeldinger hittil i år. - Det er mer enn en firedobling målt opp mot 2016, sier fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Flere av medlemmene oppgir kamp mot økende forskjeller og mot sosial urettferdighet som grunn til at de melder seg inn i Arbeiderpartiet.

Arnfinn Standerholen og Trond Enemo. Foto: Stange Arbeiderparti

NYTT MEDLEM: Trond Enemo (til høyre) er blant de nye medlemmene i Hedmark Arbeiderparti i går, her avbildet sammen med kommunestyremedlem Arnfinn Standerholen på stand for Stange Arbeiderparti. Foto: Stange Arbeiderparti

Et par dager før første halvår er passert, har totalt 204 nye medlemmer meldt seg inn i Hedmark Arbeiderparti. - Vi vet fra tidligere at økt oppmerksomhet rundt politikk i valgår gir økte medlemstall. Men den største økningen pleier å komme i den intensive valgkampen på høsten - ikke før sommeren, sier Røberg-Larsen.

- Vil engasjere seg for "Alle skal med"

Fylkessekretæren opplyser om at medlemmene fordeler seg bredt over hele fylket. - Vi har bra medlemsinngang i alle regioner. Blant kommunepartiene har veksten vært størst i Stange, men også Kongsvinger, Løten, Ringsaker, Trysil og Tynset har et høyt antall nyvervinger i år sammenlignet med tidligere år, sier Røberg-Larsen.

Flere av de nye medlemmene vil engasjere seg i partiarbeidet framover. - Enten folk har meldt seg inn for å støtte opp om partiets arbeid og politikk eller de har meldt seg inn for å engasjere seg, er de hjertelig velkomne. Det er under 10 uker igjen til et svært viktig valg, og at vi har fire ganger så mange nyinnmeldinger i år som i fjor gir oss et godt utgangspunkt foran valget, sier Røberg-Larsen.

Mange opplyser at det er Arbeiderpartiets arbeid for et inkluderende samfunn med kamp mot arbeidsledighet og mot sosial urettferdighet som er grunnen til at de melder seg inn. - "Alle skal med" er det som gjennomsyrer valgkampen vår og politikken vår, og i Hedmark er det rett og slett veldig mange som er enige med Arbeiderpartiet i dette, understreker Røberg-Larsen.

- Stadig mer bekymret over kutt til de som sitter aller nederst ved bordet

En av de som har meldt seg inn i Hedmark Arbeiderparti i år, er Trond Enemo. Han var tidligere fylkestingsrepresentant for Høyre, men meldte seg i mars i år inn i Arbeiderpartiet. Nå er han aktiv i partiets valgkamp, og deltar blant annet på stands og roseaksjoner i Stange.

- Det er ingen hemmelighet at jeg har blitt stadig mer bekymret over kutt til de som sitter aller nederst ved bordet, sier Enemo som forklaring på partibyttet. - En gradvis svekkelse av garantien for godt helsestell til alle uavhengig av lommebok er en politikk på vei i feil retning, sier Trond Enemo, og støtter opp om budskapet "Alle skal med".

- Bit for bit, skritt for skritt, svekkes tanken om at vi alle i dette lille landet er i samme båt, sier han.

- Som andre har sagt før meg: "Fellesskap gir muligheter. For alle". Vi er i alle i samme båt, og jeg mener sterkt, at politikken må legge til rette for dette fellesskapet, sier Trond Enemo.