LO-Bjørn og Ap-Tone: - Nei til kutt i sykelønna!

LO og Arbeiderpartiet slår ring om sykelønna, og avviser blankt Venstres og Høyres valgkampangrep på ordningen. - Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk, sier Aps stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud og LO-sjef i Kongsvinger Bjørn Otto Ødegård.

FORSVARER SYKELØNNA: Tone Merete Sønsterud fra Ap og Bjørn Otto Ødegård fra LO slår ring om sykelønnsordningen etter at både Hedmark Venstres og Hedmark Høyres toppkandidater har gått til angrep på ordningen i valgkampen.

FORSVARER SYKELØNNA: Tone Merete Sønsterud fra Ap og Bjørn Otto Ødegård fra LO slår ring om sykelønnsordningen etter at både Hedmark Venstres og Hedmark Høyres toppkandidater har gått til angrep på ordningen i valgkampen.

Sammen har de to nå sendt dette leserbrevet til pressen i Hedmark for å tydeliggjøre at Arbeiderpartiet og LO ikke aksepterer angrep på sykelønnsordningen:

"Venstre går til angrep på sykelønna, og Hedmark Høyres toppkandidat Tonning Riise tar også til orde for at den som blir syk skal få mindre å rutte med.

Vi mener at dagens sykelønnsordning er rettferdig. Mange med høy utdanning hadde tidligere full sykelønn i sine arbeids- og tariffavtaler. Det var urettferdig. Derfor fikk vi like rettigheter for arbeidere og funksjonærer i 1978. 

Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk.

Man betaler skatt når man jobber, til gjengjeld får man blant annet sykelønn.

Kutt i sykelønna er urettferdig og slår ut veldig forskjellig etter hvilket yrke man har. Mange har stor fleksibilitet, kan "jobbe hjemme" eller avspasere om de er syke en dag. Andre må melde seg syke. Det er urettferdig.

Kutt i sykelønna kan få store konsekvenser for lavtlønte.

Det er bra at folk er hjemme når de er syke! Å holde seg hjemme et par dager ved smittsom sykdom, er smart av mange grunner. Man unngår å smitte kolleger, pasienter eller kunder. Mange syke på jobb kan medføre at det totale sykefraværet stiger.

Det er tvilsomt om karensdager vil få ned sykefraværet i de hele tatt. Korte sykefravær utgjør bare en prosent av sykefraværet, og har derfor bare liten effekt på det totale sykefraværet.

Norge har hatt høy yrkesdeltakelse, også blant grupper som er mye plaget av sykdom og fravær. Det skyldes blant annet sykelønnsordningen. Mange i disse gruppene ville vært trygdet i andre land. Det indikerer at sykelønnsordningen bidrar til høy yrkesdeltakelse og betaler seg således selv.

Vi mener det er viktig med at godt sosialt sikkerhetsnett, inkludert en god sykelønnsordning som tar vare på oss ved sykdom eller skade."

Tone Merete Sønsterud, Hedmark Arbeiderparti

Bjørn Otto Ødegård, LO i Kongsvinger og omegn