LO-sjefen til årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (bildet) holder hovedtalen og innleder til politisk debatt når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 10. og 11. mars.

Hans-Christian Gabrielsen - Foto: Trond Isaksen (LO)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen holder den politiske hovedtalen under Hedmark Arbeiderpartis årsmøte 10. og 11. mars. Foto: Trond Isaksen (LO)

LO-lederen vil ventelig ta fatt i flere av de viktige politiske sakene som debatteres i rikspolitikken nå, men særlig ventes det at han vil ha fokus på arbeidslivspolitikken og svekkelsene den borgerlige regjeringen har gjennomført av arbeidsmiljøloven, utvidelsen av midlertidighet i arbeidslivet, sosial dumping i deler av arbeidslivet og regjeringens manglende interesse for å komme med tiltak for å øke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv.

Gabrielsen holder først en innledning for årsmøtet, og deretter skal årsmøterepresentantene fra hele Hedmark debattere både LO-sjefens innledning og det rekordhøye antallet forslag som har kommet inn. I alt er det fremmet 134 forslag til årsmøtet - ny rekord for Hedmark Arbeiderparti.