LO-støtte til opprettholdelse av Bruvoll fengsel

LO i Hedmark avviser regjeringas forslag om nedleggelse av Bruvoll Fengsel. - Vi kan ikke finne oss i nedleggelser av flere arbeidsplasser innen kriminalomsorgen, slår LO i Hedmark fast i et ferskt vedtak.

LO i Hedmark vil stanse nedleggelsen av Bruvoll Fengsel

SIER NEI: LOs regionkonferanse i Hedmark avviser regjeringas forslag om å legge ned Bruvoll Fengsel. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Det er i et vedtak fra LOs regionkonferanse i Hedmark at regjeringen møter motbør fra Norges største sammenslutning av arbeidsfolk. På konferansen er det enstemmig besluttet at LO i Hedmark vil stoppe nedleggelsene og kuttene i driftsbudsjettene i kriminalomsorgen.

For Hedmarks del er det særlig forslaget om nedleggelse av Bruvoll Fengsel som har vakt sinne. Høyre, Venstre og Frp vil legge ned fengselet, og dermed fjerne ca 60 statlige arbeidsplasser fra fylket vårt.

Aksepterer ikke nedleggelser

- Enhetene som er foreslått nedlagt må opprettholdes, slår LO i Hedmark fast i vedtaket. - Vi kan ikke finne oss i nedleggelser av flere arbeidsplasser innen kriminalomsorgen, sier LO-fylkesleddet.

I debatten om forslaget fremkom det bl.a. erfaringer om svært lav bemanning i fengsler, så lav at de ansatte er avhengige av innsattes hjelp ved kritiske situasjoner og konflikter.

Ap-ordfører: - Kjempebra!

Arbeiderpartiets ordfører Lise Selnes i Nord-Odal kommune er glad for LO-støtten.

- Dette er kjempebra! Når LO engasjerer seg, bidrar det til at det settes sterkere press på regjeringen. Saken er ikke tapt. Behovet for denne typen soningsplasser vil være stort, også i framtida, sier Selnes.

- Å bygge ned soningsplasser nå er dårlig politikk både på kort og på lang sikt. At soningskøene er lave nå, skyldes jo at politiet er underbemannet og underfinansiert, og derfor ikke klarer å få ferdig etterforsket saker med kjente gjerningsmenn. I stedet henlegges sakene! Dette må endre seg raskt, og da blir det behov for soningsplasser, mener Selnes.

- Og på lang sikt er det ikke slik at hjemmesoning kan erstatte soning i fengsler, selv om regjeringen delvis argumenterer med dette. Det vil være viktig å ha rehabiliterings- og opplæringstilbud til innsatte slik at tilbakefall blir så lavt som mulig. Dette er Bruvoll Fengsel gode på. Nedleggelse her er å gå baklengs inn i framtida, sier Selnes, som også er styremedlem i Hedmark Arbeiderparti.

LO: - Ikke dokumentert

På dette punktet er LO også helt enige med Ap-ordføreren.

- Regjeringen sier at de som i dag soner ved lavere sikkerhet stort sett er kandidater for såkalt fotlenkesoning. LOs regionkonferanse i Hedmark mener det ikke er dokumentert at fotlenkesoning kan erstatte alle foreslåtte nedleggelser, og regjeringen må akseptere at antall dømte som er egnet for denne type soning vil variere, slår LO i Hedmark fast.

- Behovet or rehabilitering er større enn noen gang. I de små fengslene er det mye større mulighet for de ansatte å ha god kontakt med de innsatte og ha god oversikt over forholdene. Det gjør det mulig å drive god rehabilitering, uttaler LO i Hedmark.