Ap lover 12 milliarder til sykehusene

- De neste fire årene vil Arbeiderpartiet investere 12 milliarder mer til våre felles sykehus. Tre milliarder kommer allerede i 2018 hvis vi havner i regjering, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen under et besøk i Kongsvinger.

Ap vil gi sykehusene 12 milliarder kroner til et investeringsløft. Foto: Tone Sønsterud

SYKEHUSLØFT: Ap vil gi sykehusene 12 milliarder kroner til et investeringsløft. Foto: Tone Sønsterud

Arbeiderpartiets plan inneholder 20 konkrete punkter innenfor fem satsningsområder.  Blant disse er investeringer til nytt medisinsk utstyr som er særdeles viktig for Kongsvinger sykehus. - Her er det blant annet et stort behov for CT-utstyr som vil koste 10-13 millioner, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud. Hun er selv fra Kongsvinger og er brennende engasjert i å forsterke det lokale sykehustilbudet.

Raskere helsehjelp med Ap

Planen inneholder også tiltak for raskere hjelp og kortere ventetid gjennom utvidet bruk av operasjonsstuer, kveldsåpne poliklinikker, åpenhet om ventetid og styrking av fritt sykehusvalg.

- Det er viktig at Kongsvinger har et godt lokalsykehus, slår Micaelsen fast. Han og Arbeiderpartiet mener det er bra at avgjørelsen om framtidig sykehustilknytning til Ahus er fattet. - Dette skaper forutsigbarhet for pasienter og ansatte, og gir ro og muligheter for å fokusere på god pasientbehandling, slår han fast.

Tar kampen mot privatisering og todeling av helsevesenet

Micaelsen er opptatt av at alle i Norge skal ha lik tilgang til helsetjenester. - Når du blir syk skal du ha den beste tilgjengelige hjelpen. Det skal være likt for alle. Todelingen av helsevesenet som nå vokser fram, skremmer oss. Arbeiderpartiet tar kampen mot økt privatisering av helsetjenesten, understreker Micaelsen.

Partiet vil stanse utviklingen mot en to-delt helsetjeneste og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt.

 - Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste i hele landet. I motsetning til Frp og Høyre er vi villige til å betale for dette, sier Micaelsen.