Miniseminar med Gunnar Berge og Thomas Breen 9. mars - åpent for alle

Ap-veteran Gunnar Berge (bildet) kommer til Hamar torsdag 9. mars for å innlede på Hedmark Arbeiderpartis miniseminar "Fra oljeøkonomi til bioøkonomi". Arbeiderpartiets fylkesråd for næring i Hedmark, Thomas Breen, deltar også.

Gunnar Berge

Som rikspolitiker for Arbeiderpartiet siden høsten 1969 er Gunnar Berge blant de som var aktivt med i utformingen av Norges og Arbeiderpartiets petroleumspolitikk fra den første oljen ble påvist på Ekofisk-feltet. Den norske modellen, som har vært et sentralt politisk begrep i etterkrigstida, kom også til å danne mønster for petroleumssektoren.

Og senere som direktør i Oljedirektoratet og som styreleder i det statlige oljeselskapet Petoro kjenner han industrien svært godt. Noen av spørsmålene han vil berøre er:

- Hvordan har Norge bygget en industri rundt olje og gass som har gitt verdier langt utover råvareverdien?

- Er oljealderen over? Eller har den så vidt begynt? Og betyr olje og gass egentlig noe særlig for Hedmark og Innlandet?

- Hva kan modellen for olje- og gasspolitikken lære oss på andre politikkområder, for eksempel innenfor bioøkonomien?

Thomas Breen er Arbeiderpartiets fylkesråd for næring i Hedmark og tidligere stortingsrepresentant. Han har ledet arbeidet som Hedmark og Oppland fylkeskommuner har drevet sammen med næringslivet, forskningsmiljøer og andre aktører for å utvikle en bioøkonomistrategi for Innlandet.

Bioøkonomien er et satsingsområde i Hedmark, og det skapes årlig verdier for milliarder i vårt fylke basert på fornybare ressurser knyttet til skog og jord.

Mye tømmer går som råvareeksport til utlandet, og kommer tilbake som industriprodukter. Men mye foredles også hos oss, for eksempel hos Moelvens ulike anlegg i fylket og hos store aktører som Forestia eller mindre aktører i hele fylket.

Hvordan arbeider den politiske ledelsen i Hedmark med å styrke vår industrielle kraft innen bioøkonomien? Hvem samarbeider vi med? Kan vi skape flere arbeidsplasser og mer vekst i regionen basert på bioøkonomi?

Og hva kan vi lære fra oljeøkonomien? Er det overføringsverdier fra oljeøkonomi til bioøkonomi?

Torsdag 9. mars kl 17.00 i fylkestingssalen, Fylkeshuset på Hamar (Parkgata 64).

Åpent for alle!


Se også invitasjonen i linken nedenfor.