Minneord Erna Borgen

original_1478638394_9031312

Det var med stor sorg og fortvilelse vi mottok den triste beskjeden at Erna hadde forlatt oss.

En bauta i Hedmark Arbeiderparti er borte for alltid.

Erna hadde sitt hjerte i Ringsaker, i Hedmark og i hele sitt voksne liv i Arbeiderpartiet.

Erna ble utnevnt som æresmedlem i Arbeiderpartiet i år 2000, hun var medlem i over 60 år

Erna vokste opp i en vanskelig tid med mye fattigdom og slit. Hun snakket ikke så mye om sin barndom, for hennes livsmotto var å se fremover.

Erna hadde en stor rettferdighetssans. Barn som ikke hadde det bra plaget henne og hun var ikke redd for å si i fra. Og tok rett som det var et oppgjør med saker partiet sentralt hadde vedtatt.

"Det som har vært, har vært, nå lyt vi sjå framover og tenkje på det som skal komma og det vi kan få gjort noe med", sa hun.

Erna var full av pågangsmot og humør. Ingen sak var for liten og ingen sak var for stor.

Hun tok på seg mange verv for partiet lokalt og sentralt.

Hun kom tidlig med i politisk arbeid, som sekretær i Gaupen AUL, senere ble hun medlem i Solheim Arbeiderlag, satt i styret i mange år, både som leder og sekretær.

I 1967 ble hun valg inn i kommunestyret, der hun satt helt fram til 1991, med unntak av 4 år, hele 5 perioder, hun satt også i formannskapet i denne tiden.

Hun var medlem av fylkestinget en periode, der hun var leder av utdanningsutvalget for hjelpepleiere.

Hun hadde mange verv ellers også – helserådet, voksenopplæringsnemnda, leder i sosial – og helseutvalget og en rekke til

Erna var leder i Ringsaker Arbeiderparti i perioden 1973 – 1975, hun hadde før det vært nestleder i kommunepartiet.

Erna kom inn i styret i kvinnebevegelsen i 1980, et verv hun hadde helt til hun ble fast ansatt som sekretær i kvinnebevegelsen.

Hun var i årevis medlem av kvinnesekretariatet i Arbeiderpartiet

Erna Borgen ble tilsatt som partisekretær, som den første faste sekretær med spesielt ansvar for Hedmark Arbeiderpartis Kvinnebevegelse på et korttidsengasjement i 1980, senere ble dette gjort om til fast stilling, som Erna hadde helt til hun gikk av som pensjonist 65 år gammel.

Mange kamper ble kjempet og Kvinnebevegelsen sto sterkt i saker som arbeid for alle, arbeidsledige kvinner, sosial og rettferdig lønnspolitikk, slå vakt om velferdssamfunnet. Internasjonal solidaritet, krav om skikkelig boligpolitikk, selvbestemt abort, kjønnskvotering, etablering av krisesentre, sentere for incestofre. Lik lønn for likt arbeid var en kampsak.

Hovedområdene ble: bolig – arbeid og helse

Hun var også sterkt opptatt av å få kvinner til å engasjere seg i politikk, ta verv.

De senere årene var hun aktiv i Veterangruppa i Ringsaker Arbeiderparti

Kvinnebevegelsen sto i spissen for å samle inn penger for å reise en bauta over arbeiderkvinner som gikk foran og skapte en bedre hverdag for fremtidens generasjoner. Bautaen fikk navnet " Drømmen om Såkornet". Bautaen ble avduket i 1989 og står utenfor Folkets Hus i Hamar

Erna Borgen var den bauten, hun sådde og vi som var så heldige å være nær henne i Arbeiderpartiet og i andre sammenheng kunne høste av hennes kunnskap, klokskap og ikke minst hennes varme og omsorg.

Familien sto sterkt i Ernas liv. Det var barn, barnebarn og oldebarn som var hennes liv nå.

Vi føler med dere i familien som har mistet en mor, svigermor, en bestemor og en oldemor. Hun var limet i familien.

Hedmark Arbeiderparti har mye å takke Erna for. Hun sto opp for de svake og sloss mot urettferdighet.

Hvil deg nå, Erna.

Takk for alt.

Hedmark Arbeiderparti