Minneord Siri Austeng

For få dager siden fikk vi den triste beskjeden om at Siri Austeng var gått bort etter en tids sykdom, 73 år gammel. Med Siris bortgang har Arbeiderpartiet og Hedmark mistet en ruvende lederskikkelse og et varmt og godt medmenneske.

Siri Austeng. Foto: Magnus Stenseth

Siri kom til Hedmark i 1971, sammen med mannen Ivar og deres to små barn. Både Siri og Ivar var sosialdemokrater, og engasjerte seg i Arbeiderpartiet. Siri ble innvalgt i kommunestyret i Elverum første gang i 1979, og ble deretter gjenvalgt i 1983. Samme år ble hun innvalgt i Hedmark fylkesting, der hun til sammen gjorde en innsats som folkevalgt i 24 år. De siste 12 årene var hun fylkesordfører, den første kvinne i Hedmark som har hatt dette vervet. Og i perioden 1985 til 1989 var Siri vararepresentant til Stortinget, og møtte i alt 46 dager i nasjonalforsamlingen i denne perioden.

Etter at hun gikk ut av fylkespolitikken i 2007, fortsatte hun sitt samfunnsengasjement. I Hedmark Arbeiderparti hadde vi gleden av å ha Siri med oss både i det kvinnepolitiske arbeidet og i det øvrige politiske arbeidet helt til det siste. Også lokalt engasjerte Siri seg i partiarbeidet, og var bl.a. leder av Elverum Arbeiderpartis seniorutvalg fram til sin bortgang.

Siri ble i 2016 hedret med Arbeiderpartiets gullnål for 40 års sammenhengende partimedlemskap. Vi som har hatt gleden av å kjenne henne gjennom politikken i noen av disse årene, er dypt takknemlige for innsatsen hennes. Ikke minst har vi satt pris på henne som en sterk støtte, og på hennes iver etter å løfte fram nye og yngre krefter i partiarbeidet. For mange i partiet, kanskje særlig blant kvinnene, var Siri et forbilde, en mentor og en som gikk foran og viste vei.

Siri skapte trygghet rundt seg og vant respekt og tillit i politikken gjennom sin oppriktige væremåte. Hun hadde rak rygg og var «hel ved». Kunnskapsrik og entusiastisk, lyttende og inkluderende. Og full av energi, også når hun hadde helsemessig motgang.

Med bakgrunn fra sin jobb i skoleverket – både som lærer på ungdomsskolen i Elverum og senere som utdanningsdirektør i Oppland – var skolepolitikk et av områdene som Siri engasjerte seg sterkt i. Det var viktig for henne at skolen skulle løfte alle, og at mulighetene som utdanning gir skal være tilgjengelig for alle – uansett hvor du kommer fra og uansett hva slags familiebakgrunn eller økonomi du har. Også kulturpolitikk og energipolitikk var politikkområder Siri engasjerte seg i og satte spor som vil stå i mange år framover.

Siri har hatt tunge verv på vegne av samfunnet, og har blant annet vært styreleder i kraftselskapene Hedmark Energi AS og Opplandskraft AS, i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen, i Kommunal Landspensjonskasse KLP og i Biblioteksentralen. Alle viktige regionale og nasjonale virksomheter med stor betydning for samfunnet og for mennesker i Hedmark og i Norge.

I respekt og takknemlighet over å ha fått ha Siri i våre rekker i så mange år, lyser vi fred over hennes minne med varme tanker til familien og de nærmeste pårørende.

Knut Storberget, leder i Hedmark Arbeiderparti

Siri Austeng bisettes fra Elverum hovedkirke fredag 21. juli klokka 11.00.