Nominasjonskomiteens første listeforslag til fylkestingsliste for Innlandet Arbeiderparti

Even Aleksander Hagen (bildet), Kjerstin Lundgård og Thomas Breen er topp-trioen på nominasjonskomiteens første forslag til felles valgliste for Innlandet Arbeiderparti ved fylkestingsvalget i 2019. Innstillingen er enstemmig på alle punker. Partiorganisasjonen har nå frist til 2. september med å komme med eventuelle endringsforslag.

Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen er fylkesordfører i Oppland, og kommer fra Otta. Kjerstin Lundgård er kommunestyrerepresentant i Ringsaker kommune, og Thomas Breen er fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune og kommer fra Folldal.

Nominasjonskomiteen er en felles komité bestående av representanter fra Hedmark Arbeiderparti og Oppland Arbeiderparti, og legger for første gang fram et forslag til felles fylkesvalgliste. I forbindelse med at de to fylkene blir tvangssammenslått fra 1. januar 2020 skal det velges nytt fylkesting høsten 2019 - der Hedmark og Oppland er ett valgdistrikt. Arbeiderpartiet skal dermed stille én liste ved valget.

Alle kommunepartier + AUFs fylkeslag kan nå bruke tiden fram til 2. september på å behandle nominasjonskomiteens første forslag. Forslagene kan sendes til hedmark@arbeiderpartiet.no

Etter at kommunepartiene + AUF har sendt inn eventuelle endringsforslag til lista, legger nominasjonskomiteen fram sitt endelige forslag til valgliste.

Den endelige valglista behandles på felles nominasjonsmøte lørdag 24. november, der 200 utsendinger fra kommunepartiene i Hedmark Ap og Oppland Ap har stemmerett.

Forslaget finner du ved å klikke på lenken/vedlegget nedenfor.