Ønsker ikke å være toppkandidat i 2019

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) er Arbeiderpartiets fremste fylkespolitiker i Hedmark, og vil gjerne være med i fylkespolitikken neste periode også. - Men jeg ønsker ikke å være toppkandidat ved valget i 2019, sier Sveen. I stedet vil han gjerne ha en annen framtredende rolle etter sammenslåingen med Oppland.

Per-Gunnar Sveen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

VIL IKKE VÆRE LISTETOPP: Per-Gunnar Sveen (bildet) vil gjerne ha en framtredende plass på lista ved fylkestingsvalget i 2019. Den øverste plassen vil han derimot ikke ha. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Sveen har vært fylkesrådsleder siden mai 2012, og var Arbeiderpartiets listetopp ved fylkestingsvalget i 2015.

8 år som fylkesrådsleder

- Når denne valgperioden er ute, har jeg vært fylkesrådsleder i nesten 8 år. Jeg vil gjerne være med videre i fylkespolitikken, og er klar til å ta ansvar for viktige oppgaver. Men jeg ønsker ikke å være kandidat til fylkesordføreroppgaven, sier Sveen.

Før Sveen ble fylkesrådsleder, var han fylkesråd for samferdsel og miljø. I årene 2007 -  2011 ledet han fylkestingets økonomikomité.

Sveen har også bakgrunn fra lokalpolitikk, og var ordfører i Elverum i årene 1994 - 2003.

Klar for nye oppgaver

- Når Hedmark og Oppland slås sammen fra 1. januar 2020, er det viktig at vi bygger Innlandet sammen. Jeg vil gjerne bidra i det arbeidet, og har sagt til nominasjonskomiteen at jeg ønsker gjenvalg til fylkestinget og gjerne en fremtredende plass på valglista, sier Sveen.

- Men jeg ønsker ikke å være den øverste kandidaten, sier han.

- Hvem mener du bør være Arbeiderpartiets toppkandidat?

- Det syns jeg ikke jeg skal komme med forslag på. Nå er det en forberedende nominasjonskomité i hvert av fylkene som arbeider med aktuelle navn til den nye lista. Etter årsmøtene i fylkespartiene er det en felles nominasjonskomité som overtar. Jeg har stor tro på at komiteen finner fram til gode navn, og også til en god toppkandidat, sier Sveen.

Den endelige valglista for Innlandet Arbeiderparti bestemmes på felles nominasjonsmøte for Hedmark Ap og Oppland Ap i slutten av november.