Ny politisk rådgiver for fylkesrådet

Kate Langsethagen (bildet) blir Arbeiderpartiets nye politiske rådgiver for fylkesrådet fra 1. januar.

Kate Langsethagen

Kate Langsethagen er ny politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i fylkesrådet.

Langsethagen går inn i stillingen som Mona Stormoen har nå, når Stormoen ved nyttår går tilbake til stillingen hun tidligere har hatt i Elsikkerhet Norge. Årsaken er at Stormoens permisjonstid i Elsikkerhet Norge utløper ved årsskiftet.

Kommunikasjonsbakgrunn

Den nye politiske rådgiveren er utdannet kommunikasjonsrådgiver og har bachelor i PR og kommunikasjonsledelse. Hun er i gang med Master of Public Administration ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet med kommunikasjon i både privat og offentlig sektor, blant annet i Oppland fylkeskommune, Ask Media og Østlendingen. Hun har vært redaktør for Magasinet Treindustrien, og jobber nå som kommunikasjonssjef i Elverum kommune.

- Jeg er glad for at Kate Langsethagen kommer til oss. Hun har en faglig bakgrunn som vi har god nytte av. Det er også en bonus at hun har administrativ erfaring fra Oppland fylkeskommune, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Sveen takker også Mona Stormoen for arbeidet hun har gjort som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i fylkesrådet.

- Jeg vil takke Mona Stormoen for den viktige innsatsen hun har gjort for fylkesrådet som politisk rådgiver de siste to årene. Jeg ønsker henne lykke til, sier Sveen.

I tillegg til Arbeiderpartiets politiske rådgiver for fylkesrådet, har Senterpartiet en politisk rådgiver for fylkesrådet i halv stilling. Det er Ragnhild A. Finden som har denne stillingen.