Nye retningslinjer mot trakassering

Arbeiderpartiets sentralstyre har vedtatt oppdaterte retningslinjer mot trakassering, samt prosedyreregler for håndtering av saker om trakassering. Du finner de nye retningslinjene og prosedyrereglene her.

-Arbeiderpartiet har en stund arbeidet med å revidere retningslinjene mot trakassering. I sentralstyremøtet 11. juni ble nye retningslinjer vedtatt, sammen med nye prosedyreregler for håndtering av saker om trakassering. Begge deler finner du som vedlegg nederst på siden her.

De nye reglene erstatter de gamle reglene, og er utarbeidet av et utvalg som har vært ledet av Pål Lønset. Utvalget har jobbet gjennom våren med dette arbeidet.

- Retningslinjene og prosedyrene er klarere og mer utfyllende enn de vi hittil har hatt, og jeg er glad for at vi nå har fått forankret en klar enighet om hvordan vi skal håndtere denne typen saker i vår organisasjon, sier partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til partiorganisasjonen. - Denne vinteren har vist oss at dette er krevende saker å håndtere, og da er gode retningslinjer og prosedyrer, som er kjent i hele organisasjonen, avgjørende, understreker hun.

- Det er nødvendig å skolere, diskutere og bevisstgjøre med jevne mellomrom om vi skal lykkes i dette viktige arbeidet: Å sørge for at vi har en organisasjon der det er trygt og ålreit å delta for alle, slår partisekretæren fast.