Nytt styre i Hedmark Arbeiderparti

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti har valgt nytt styre. Stortingsrepresentant Knut Storberget er ny leder, Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er ny nestleder og her kan du lese mer om hvem de andre innvalgte i styret er.

Det nye partistyret i Hedmark Arbeiderparti. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Dette er det nye styret i Hedmark Arbeiderparti:

Knut Storberget (52) er valgt til ny leder i Hedmark Arbeiderparti. Han er fra Elverum, og er til daglig stortingsrepresentant. I perioden fra høsten 2005 til høsten 2011 var han justisminister i Jens Stoltenbergs regjering. Knut Storberget ble første gang innvalgt på Stortinget i 2001, og er nå Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson.

Anita Ihle Steen (46) er valgt til ny nestleder i Hedmark Arbeiderparti. Hun er ordfører i Hedmarks mest folkerike kommune, Ringsaker, og har vært det siden 2007. I 2015 ble hun gjenvalgt med et svært solid valgresultat for Arbeiderpartiet: Hele 50,4 % av velgerne i Ringsaker stemte på Arbeiderpartiet ved kommunevalget!

Lise Selnes (40) er valgt til leder av kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti, et verv hun har hatt i to år tidligere også. Hun er ordfører i Nord-Odal, en kommune der Arbeiderpartiet har hatt ordføreren sammenhengende siden 1925. I 2015 ble Lise Selnes gjenvalgt som ordfører etter et brakvalg for Arbeiderpartiet - der hele 61,7 % av velgerne ga sin stemme til Arbeiderpartiet.

Elin Såheim Bjørkli (48) er nyvalgt studieleder i Hedmark Arbeiderparti. Hun kommer fra Kongsvinger, der hun er Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret. Elin Såheim Bjørkli arbeider til daglig i Statistisk Sentralbyrå.

Thomas Breen (44) er nyvalgt styremedlem i Hedmark Arbeiderparti. Til daglig er han fylkesråd for næring, folkehelse, tannhelse og likestilling i Hedmark Fylkeskommune. I perioden 2005 til 2013 var han stortingsrepresentant. Thomas Breen er opprinnelig fra Folldal, men har deretter flyttet til Rendalen (og bor nå til daglig i Hamar i forbindelse med jobben som fylkesråd).

Trine Lise Stårvik (29) var vara til partistyret i Hedmark Arbeiderparti i fjor, og ble valgt som fast styremedlem i år. Hun er fra Stange, der hun til daglig er varaordfører. Trine Lise Stårvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Even Eriksen (21) er fra Østby i Trysil. Han ble valgt inn i partistyret i Hedmark Arbeiderparti første gang i 2016, og ble gjenvalgt på årsmøtet i år.  Even Eriksen studerer i Oslo til daglig. Han er kommunestyrerepresentant i Trysil.

Espen André Kristiansen (30) ble valgt inn i partistyret i Hedmark Arbeiderparti i 2016, og gjenvalgt på årsmøtet i år. Han er fra Rena i Åmot kommune, og jobber som daglig leder i Sør-Østerdal Næringshage. Etter kommunevalget høsten 2011 ble han valgt til ordfører i Åmot, og var den gang landets yngste ordfører. Fra kommunevalget i 2015 er han Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret i Åmot.

Nils Kristen Sandtrøen (28) var vara til partistyret i Hedmark Arbeiderparti i fjor, og er innvalgt som fast partistyremedlem fra årsmøtet 2017. Han er fra Tynset, der han er varaordfører. Nils Kristen Sandtrøen er Hedmark Arbeiderpartis andrekandidat ved høstens stortingsvalg, og har tidligere arbeidet som rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Håvard Sagbakken Saanum (21) er leder for AUF i Hedmark, og tiltrer partistyret med tale-, forslags- og stemmerett. Han er fra Tolga kommune, og er til daglig student i Oslo.

Årsmøtet har også valgt fem varaer til styret: Unni Lund Haugli (Ringsaker), Espen Svenneby (Våler), Grete Solli (Hamar), Magnus Stenseth (Elverum) og Ingebjørg Dybvik (Åmot).

Alle valg var enstemmige på årsmøtet.