Partistyrets konklusjon i varslersaken om Hamar Arbeiderparti

Partistyret i Hedmark Arbeiderparti har i styremøte 26. juni konkludert i varslersaken knyttet til Hamar Arbeiderparti. Les konklusjonen her.

Bakgrunnen for at partistyret i Hedmark Arbeiderparti har behandlet saken, er den langvarige situasjonen i Hamar Arbeiderparti preget av sterke motsetninger og indre splid. På forsommeren i år meldte tidligere Hamar-ordfører Morten Aspeli seg ut av partiet, og oppga at han opplevde seg trakassert over tid fra folk og miljøer i Hamar Arbeiderparti.

Hedmark Arbeiderparti har derfor behandlet dette som en varslersak, i tråd med Arbeiderpartiets regelverk for slike saker. Det er fylkespartiets leder Anita Ihle Steen og fylkespartiets nestleder Thomas Breen som har håndtert saken for Hedmark Arbeiderparti, og som har forberedt saken for partistyret.

Partistyrets vedtak i saken er enstemmig, og du kan lese hele konklusjonen ved å klikke deg inn i PDF-dokumentet nederst på siden.

Styret i Hedmark Arbeiderparti har stor tillit til at Hamar Arbeiderparti og de mange dyktige tillitsvalgte i kommunepartiet vil lykkes i å skape en bedre partikultur i tida framover. Her er arbeidet allerede i gang - initert av Hamar Arbeiderparti selv. Fylkespartiets styre ser fram til at arbeidet gir Hamar Arbeiderparti det organisasjonsløftet som er nødvendig for at partiet skal vinne neste valg og få gjennomslag for viktige politiske saker av stor betydning for vanlige folks hverdag i Hamar.