Per Gunnar og Bente Elin gjenvalgt

Per-Gunnar Sveen (Elverum) og Bente Elin Lilleøkseth (Løten) er gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti. Her kan du lese hvilke andre valg årsmøtet har gjort.

original_1478640967_4506755

STYRET:

Per Gunnar Sveen - Leder, Elverum, Gjenvalg

Bente Elin Lilleøkseth - Nestleder, Løten, Gjenvalg

Lasse Weckhorst, studieleder, Nord-Odal, Gjenvalg

Unni Haugli, Ringsaker,   Gjenvalg

Arnfinn Standerholen,   Stange , Gjenvalg

Janne Lunaas, Alvdal, Gjenvalg

Lise Selnes, leder kvinnenettverket, Nord-Odal, Gjenvalg

Espen Kristiansen, Åmot, Ny

Even Eriksen, Trysil , Ny

Varamedlemmer:

Thomas Langeland Jørgensen Hamar Gjenvalg

Trine Lise Stårvik Stange Gjenvalg

Espen Svenneby Våler Ny

Elin Såheim Bjørkli Kongsvinger Ny

Nils Kristen Sandtrøen Tynset Ny

STUDIEUTVALGET:

Lasse Weckhorst - leder Nord-Odal Gjenvalg

Mona Bryhni Stange Ny

Elin Såheim Bjørkli Kongsvinger Ny

AUF (oppnevner selv)

LO (oppnevner selv)

LANDBRUKSUTVALGET

Kjerstin Lundgård- Leder Ringsaker Gjenvalg

Werner Christie Hamar Ny

Kjell Erik Joten Engerdal Gjenvalg

Ingeborg Dybvik Åmot Gjenvalg

Lasse Juliussen Nord-Odal Gjenvalg

Herdis Bragelien Grue Gjenvalg

Magnus Stenseth Elverum Gjenvalg

AUF (oppnevner selv)

LO (oppnevner selv)

INTERNASJONALT UTVALG:

Daniella Lundesgaard - leder Åmot Gjenvalg

Hassan Ali Abdirasaaq Stange Gjenvalg

Andres Lopez Løten Ny

Sturla Bønke Eidskog Gjenvalg

Maria Hollen Hamar Gjenvalg

Gunn Randi Fjæstad Stange Gjenvalg

Dritan Bilali Ringsaker Gjenvalg

Aud Rensmoen Åsnes Ny

AUF (oppnevner selv)

LO (oppnevner selv)

NÆRINGSPOLITISK UTVALG:

Bjørn Jarle Røberg-Larsen - Leder Elverum Gjenvalg

Ingunn Børresen Hamar Gjenvalg

Else Ormaasen Stange Ny

Jan Wibe Hamar Gjenvalg

Turi Backe-Viken Trysil Gjenvalg

Kai Adsen Eidskog Ny

Sjur Strand Kongsvinger Ny

AUF (oppnevner selv)

LO (oppnevner selv)

MILJØUTVALG:

Kjellaug Kristiansen Jota - Leder Hamar Ny

Jon Inge Hagebakken Elverum Gjenvalg

Tove Brenna Holmen Åmot Gjenvalg

Ottar Haugen Våler Gjenvalg

Kristian Dragsten Løten Ny

Malin Victoria Fjeldskogen Walmann Eidskog Ny

Trond Halvorsen Åsnes Ny

AUF (oppnevner selv)

LO (oppnevner selv)

KONTROLLKOMITEEN:

Finn Havik Ringsaker Gjenvalg

Hilde Riseng Våler Gjenvalg

Terje Hagen Hamar Gjenvalg

Varamedlemmer:

Tore Ødegård Nord-Odal Gjenvalg

May Britt Sletten Kongsvinger Ny

LANDSSTYRET:

Medlem: Per Gunnar Sveen Elverum Gjenvalg

Pers Vara: Arnfinn Standerholen Stange Gjenvalg

Medlem: Bente Elin Lilleøkseth Løten Gjenvalg

Pers vara: Lise Selnes Nord-Odal Gjenvalg

VALGKOMITE:

Anita Ihle Steen - Leder Ringsaker Gjenvalg

(ny som leder)

Johnny Hagen Alvdal Gjenvalg

Inger Sleppen Stange Gjenvalg

Jan Wibe Hamar Gjenvalg

Elida Asp Eidskog Gjenvalg

Knut Hvithammer Sør-Odal Ny

Jørn Øversveen Elverum Ny

LO (oppnevner selv)