Redder utdanningstilbudet ved Midt-Østerdal videregående

Arbeiderpartiet og Senterpartiet redder utdanningstilbudet ved Midt-Østerdal videregående skole. - Vi igangsetter de fleste av programområdene ved skolestart i høst til tross for lav søkning, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) fra Arbeiderpartiet. Han har grunn til å tro at søkertallene vil øke igjen fra 2018.

Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen (Ap). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

REDDER SKOLETILBUDET: Fylkesrådspartiene Ap og Sp har bestemt å videreføre de fleste av linjene ved Midt-Østerdal videregående skole. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) fra Ap har tro på at søkertallene vil øke fra 2018. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Åtte av de totalt 11 utdanningstilbudene ved Midt-Østerdal videregående skole var i fare, på grunn av lav elevsøkning til skolen for skoleåret 2017/2018. Fylkesrådet har nå besluttet å starte opp utdanningstilbudet i høst, selv om de såkalte "normtallene" skulle tilsi et sterkt redusert utdanningstilbud.

- Vil beholde Midt-Østerdal videregående

- Det er viktig for Arbeiderpartiet å beholde Midt-Østerdal videregående skole, sier Sveen. - Vårt parti er opptatt av at det skal være gode skoletjenester både for folk som bor i byer og folk som bor på bygdene. Med de lange avstandene vi har i Hedmark, er det svært viktig at det finnes et skoletilbud mellom Elverum og Tynset. Derfor fraviker vi normtallene for å sikre en skikkelig bredde i skoletilbudet på Koppang, sier fylkesrådslederen, som også er fjerdekandidat for Hedmark Arbeiderparti ved høstens stortingsvalg.

Etter fylkesrådets beslutning vil skolen i høst ha utdanningstilbud på Vg1 Barne- og ungdomsarbeiderfag, Vg2 Realfag, VG2 Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg3 Realfag, Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi i tillegg til Vg1 Studiespesialisering, Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag. De tre sistnevnte fagene hadde høyere søkning, og var i utgangspunktet foreslått igangsatt som de eneste tre utdanningstilbudene ved Midt-Østerdal videregående fra skolestart i høst, i tillegg til det tilrettelagte tilbudet ved avdelingen på Norstumoen (22 elevplasser).

Legger til rette for 13-årig skoleløp

- Vi er spesielt opptatt av å ha skoletilbud innenfor de linjene og utdanningsprogrammmene som skal danne basis for et 13-årig skoleløp i Stor-Elvdal, sier Per-Gunnar Sveen. Kommunen og fylkeskommunen har søkt staten om å få komme i gang med en forsøksordning der grunnskole og videregående skole sees under ett.

- Ballen ligger først og fremst hos Kunnskapsdepartementet nå, sier Sveen. Han understreker at både fylkeskommunen og kommunen er positiv til et 13-årig helhetlig skoleløp på Koppang. - Men Staten må for det første godkjenne dette, og for det andre stille med finansiering. Det er det vi venter svar på nå, sier Sveen.

Lite elevkull i år

Elevkullet som går ut av grunnskolen i Stor-Elvdal kommune i år, er mindre enn det har pleid å være. Dette kan være en hovedgrunn til at det er lav søkning til Midt-Østerdal videregående skole. I tillegg har mange av elevene i Åmot kommune søkt seg til Elverum videregående skole, og mange av elevene i Rendalen kommune har søkt seg til Tynset.

- Det er Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot kommuner som er hovedinntaksområdet for Midt-Østerdal videregående skole. Når fylkesrådet nå har bestemt seg for å starte opp utdanningstilbudene ved Midt-Østerdal videregående skole til høsten på tross av at normtallene ikke er oppfylt, er det også fordi vi har grunn til å tro at søkertallene øker igjen fra 2018. Men det kommer ikke av seg selv, mener Sveen.

- Kommunene må sørge for å markedsføre regionens videregående skole overfor grunnskoleelevene i regionen. Hvis regionens elever søker seg til Midt-Østerdal videregående skole er det all grunn til å være optimistiske med tanke på skolens framtid. Kvaliteten på utdanningen der er god, og med økende elevkull og økt innsats fra kommunene i regionen ligger alt til rette for at dette går veldig bra, sier han.