– Regjeringens rovdyrvedtak er en politisk skandale

Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud (bildet) fyrer av en skikkelig nyttårsrakett mot Høyre og Frp. – Regjeringens rovdyrvedtak er en politisk skandale, fastslår hun.

Tone M. Sønsterud

Nå i romjula har hun sendt leserbrev til regionavisene i Hedmark. Her er leserbrevet i sin helhet:

Etter høringer, mange møter, kompromisser og mye arbeid fikk vi endelig et rovdyrforlik i Stortinget.  Et viktig punkt for Hedmark var åpningen for felling av ulv i fire revir. Så, siste dag før jul, klarte regjeringen med Vidar Helgesen i spissen, med full støtte av statsminister Erna Solberg å legge hele forliket dødt. Uten å informere Stortinget om at Stortingets vedtak var satt til side! Vi ble informert via media! 

Begrunnelsen var nye vurderinger fra lovavdelingen og departementet som mente faktagrunnlaget som for felling av dyr var for tynt.  

Departementet kan umulig sitte på det samme faktagrunnlaget som Stortinget og hedmarkingene gjør, og Sverige har kommet til en helt annen konklusjon enn den norske regjeringen har.

Høyres Gunnar Gundersen og Kristian Tonning Riise og Frps Tor Andre Johnsen raste mot ansatte i departementet og forsøker å gi inntrykk av at miljøvernministeren er alene om dette. Det er ingen tvil om at dette ene og alene er regjeringens beslutning, og det er en politisk skandale.