Sikrer stortingsflertall mot utvidet søndagshandel

Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) får stortingsflertallet med seg på å si nei til utvidet søndagshandel. - Vi får flertall sammen med Krf. Dette betyr at regjeringen ikke vil kunne fremme forslag til utvidelse av åpningstider på søndager, sier Trettebergstuen.

anette trettebergstuen bilde

SIKRER FLERTALL: Anette Trettebergstuen (bildet) fra Hedmark Ap står bak et stortingsforslag som nå får flertall. - Det betyr at regjeringen ikke vil kunne fremme forslag til utvidelse av åpningstider søndager, sier Trettebergstuen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Kampen mot utvidelse av åpningstidene for søndagshandel, er en politisk viktig sak for Arbeiderpartiet.

- Sammen med flere andre representanter fra Arbeiderpartiet, har jeg fremmet forslag i Stortinget om å bevare søndagen som annerledesdag, sier Trettebergstuen.

Nå får forslaget flertall.

Støtte fra Krf

SV og Senterpartiet har støttet Arbeiderpartiets holding til søndagshandel også tidligere. Og nå sier også Krf at de vil stemme for forslaget fra Trettebergstuen og de andre Ap-representantene.

- Dermed har vi flertall for forslaget. Det betyr at regjeringen ikke vil kunne fremme forslag til utvidelse av åpningstider søndager, slår Trettebergstuen fast.

For fagbevegelsen har det vært viktig å stanse utvidet søndagshandel. Særlig LO-forbundet Handel og Kontor har vært opptatt av dette, på vegne av sine medlemmer i varehandelen.

Må bryte regjeringsplattformen

Krf-støtten til Ap-forslaget gjør at regjeringspartiene må bryte regjeringsplattformen. Der står det nemlig: 

«Regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager.»

Formuleringen utløste et skred av skriftlige svar til regjeringen da saken var på høring, og nærmere 7.000 svar kom inn.

I svarene ble det pekt på en rekke negative effekter for samfunnet ved å utvide søndagshandelen. Særlig ble de negative konsekvensene for mange arbeidstagere, for folks familieliv og fellesskap, for frivillig engasjement og for idrett og kulturliv framhevet.

I tillegg viste små og arbeidsintensive virksomheter, som eksempelvis frisørbransjen, til at de ville få vanskeligheter med å ha oppe på søndager. Mange av disse er del av et butikksenter og dermed forpliktet av felles åpningstider.

Søndagsåpne butikker vil også ha negative klimaeffekter, ved at flere må reise på jobb, mer varetransport og økt energiforbruk ved oppvarming av lokaler, pekte høringsrunden på.

Og økt søndagshandel har en priseffekt som er negativ: En ytterligere liberalisering av søndagshandelen kan gi dyrere varer for forbrukerne og kostnadene i bransjen vil øke. Det vil også utgjøre en trussel for små, selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene.

- Mer tid sammen

- Høringsinstanser pekte også på verdien av å ha en annerledesdag, der man har mer tid sammen med hverandre, sier Trettebergstuen.

Hun er kjenner at mange må arbeide på søndager for å holde Norge i gang. - Ansatte innen helse, politi, brann, vakthold og transport er på jobb søndager fordi det er nødvendig av hensyn til helse, miljø og sikkerhet osv. Likevel har de aller fleste fri søndager, sier hun.

- Det har en egenverdi at flest mulig fortsatt kan bruke søndagen til samvær og aktiviteter med familie og venner. Å åpne for en ytterligere liberalisering av regelverket og alminnelig søndagshandel bidrar til å utvikle samfunnet i feil retning, mener Trettebergstuen.

- Flere vil tvinges til å måtte åpne sine butikker, til å måtte arbeide på søndager og til å finne tilfeldige barnepassordninger. Når flere må arbeide søndager, vil det påvirke idretts- og kulturarrangementer. Arrangørene risikerer å mangle folkene som trengs for å holde aktivitetene i gang, sier Trettebergstuen, og konstaterer at Arbeiderpartiets forslag nå får flertall og sikrer søndagen som annerledesdag for de neste fire årene.