Stanser nedleggelsen av Skarnes videregående skole

- Vi har bestemt oss for at Skarnes videregående skole opprettholdes, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) fra Arbeiderpartiet. Skolen har en periode vært truet av nedleggelse. - Dette blir det nå ingenting av, sier Sveen.

Per-Gunnar Sveen

Etter at regjeringen la om inntektssystemet for videregående skoler, har Hedmark fylkeskommune fått et kutt på ca 140 millioner kroner årlig. Samtidig viser prognosene for elevtall at fylket kommer til å ha færre elever i årene fremover. Dette er bakgrunnen for at Skarnes videregående skole har vært vurdert nedlagt.

- Har lyttet
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen mener prosessen har avdekket hvor viktig skolen er for lokalsamfunnet og for regionen. - Det har kommet inn mange høringssvar. Både næringslivet, samfunnslivet og andre aktører mener at Skarnes videregående skole er en viktig skole. Dette har vi lyttet til, sier Sveen.

- Skolen vil bli ikke bli nedlagt. Vi vil finne andre måter å dekke inn inntektstapet som Hedmark opplever, fastslår han.

Glad for vekst
Søkertallene til videregående skole i Hedmark for neste skoleår er nå klare, og Skarnes videregående skole har en vekst i antall søkere.

- Dette er veldig positivt, både for skolen og for regionen. I Arbeiderpartiet har vi jobbet med å få på plass virksomheter for å skape vekst i folketallet sør i Hedmark. At søkningen til Skarnes videregående skole nå peker oppover er veldig gledelig, sier Sveen.

- Og nå får også skolen ro. Det blir ingen nedleggelse. Mye mulig kan det bli endringer i studietilbudet på Skarnes, slik det også kan bli på andre skoler i Hedmark. Men skolen som sådan skal bestå, slår fylkesrådslederen fast.