Stortingsvalg nå ville gitt Hedmark Ap tre stortingsrepresentanter

To nye galluper viser at Hedmark Ap ville økt fra to til tre stortingsrepresentanter hvis det var valg nå.

Hedmark Ap ville vokst fra to til tre stortingsrepresentanter med et valg nå.

Helt siden stortingsvalget i fjor høst, har Arbeiderpartiet hatt lave galluptall. Ikke minst i januar og februar var det dårlige tall. Men nå rett etter fellesferien har det kommet to nye galluper, som begge viser framgang for Arbeiderpartiet.

Og begge viser også at Hedmark Ap ville fått tre representanter ved et stortingsvalg nå, mot de to som ble resultatet ved valget i fjor høst.

Opinion: Ap fram 4,2 % nasjonalt

Den ene målingen er utført av Opinion på oppdrag fra Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Den viser at Arbeiderpartiet gjør et hopp på 4,2 prosentpoeng fra målingen før sommeren. Partiet måles nå til 28,2 %, og ligger dermed for første gang på lenge litt over valgresultatet fra i fjor.

Målingens geografiske nedbryting viser at i Hedmark ville Arbeiderpartiet gått fram fra dagens to stortingsrepresentanter til tre. Framgangen skjer på bekostning av Frp, som mister sin ene representant.

Dermed ville Hedmarks stortingsbenk sett slik ut hvis målingen var valgresultat: Ap 3, Sp 2, H 1, SV 1

TV2: Ap fram 1,0 % nasjonalt

Den andre målingen er TV2s nasjonale måling, utført av Kantar TNS. Her er framgangen for Arbeiderpartiet mer beskjeden, og partiet øker med 1,0 prosentpoeng sammenlignet med målingen før sommeren. Totalt sier 24,4 % av de spurte at de ville stemt Arbeiderpartiet ved et valg nå, mot 27,4 % ved valget i fjor høst.

For Hedmarks del, innebærer målingen likevel at Arbeiderpartiet ville økt antall stortingsrepresentanter fra to til tre. Og også i denne målingen er det Frps Tor André Johnsen som mister plassen sin.

Begge målingene viser forøvrig flertall for ny regjering.

Det er fremdeles lenge til neste stortingsvalg, men målingene kan i allefall tjene til litt inspirasjon og vise at det slett ikke er umulig for Arbeiderpartiet å vinne tilbake den tredje representanten ved neste valg.

Tilleggsinfo: Oppland Ap vinner også et mandat i den geografiske nedbrytningen av TV2s måling. Der er det Venstre som mister sitt mandat til fordel for Arbeiderpartiet. Oppland og Hedmark er de to eneste fylkene der Arbeiderpartiet har representantøkning i TV2s måling. I Opinions måling er det kun i Hedmark Ap vinner mandat.