Sveen ønsker ikke gjenvalg som fylkespartileder

Når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 11. - 12. mars, blir det blant annet for å velge ny leder. Nåværende fylkespartileder Per-Gunnar Sveen (bildet) har i dag meddelt valgkomiteen at han ikke ønsker gjenvalg.

per gunnar portrett

Avgjørelsen om å ikke stille til gjenvalg som leder av Hedmark Arbeiderparti er slett ikke noe signal om å trappe ned det politiske arbeidet.

- Partiet har gitt meg mye tillit og viktige politiske oppgaver. Jeg er fylkesrådsleder i Hedmark og nominert som 4. kandidat på stortingslista til partiet. Jeg er sterkt motivert for jobben mot en stortingsplass, sier Sveen.

- Samtidig har jeg en meget både viktig og stor oppgave i å lede fylkesrådet i Hedmark. Full fokus på disse oppgavene vil kreve min kapasitet fullt og helt i tida framover. Derfor ønsker jeg ikke gjenvalg som fylkespartileder, sier han.

- Tida er inne for en ny leder i fylkets største parti. En viktig og svært interessant politisk oppgave, fastslår han.

Per-Gunnar Sveen ble valgt inn som varamedlem til partistyret i Hedmark Arbeiderparti i 2007, og ble underveis i året fast partistyremedlem. I 2010 ble han valgt til nestleder i fylkespartiet, et verv han hadde fram til han i 2015 ble valgt til leder.