Ta vare på bedriftene og de ledige

I dag er det mange bedrifter som sliter, mange mister jobben og er usikre på framtiden. Antall arbeidsledige har ikke vært høyre på over 20 år. Vi kan ikke bestemme oljeprisen. Men vi kan sette inn målretta tiltak for å ta vare på de som blir ledige, og hjelpe de bedriftene som sliter slik at de kan holde på viktig kompetanse i krevende tider.

original_1478640954_2479067

Arbeiderpartiet har nå foreslått å redusere arbeidsgiverperioden fra 10 til 5 dager ved permittering, øke perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering fra 30 til 52 uker og tilrettelegge for delvis permittering gjennom å tillate permittering i 40 prosent med dagpenger, fra 50 prosent i dag. Dette er endringer som Stoltenberg-regjeringen også gjorde under finanskrisen med gode resultater. Vi kom ut av den uten at arbeidsledighet bet seg fast på et høyt nivå. Så får vi bare håpe at Stortinget og regjeringen vil stemme for vårt forslag. 

Tone Merete Sønsterud

Stortingsrepresentant for Hedmark Ap