Tordnet mot regjeringens ulvepolitikk fra Arbeiderpartiets talerstol

- Det handler om folks trygghet og livskvalitet, sa Hedmark Arbeiderpartis nestleder Bente Elin Lilleøkseth. Hun ga regjeringen det glatte lag for beslutningen om å ikke ta ut ulv til tross for overoppfyllelse av bestandsmålene, da hun snakket til Arbeiderpartiets landsstyre som er samlet til møte i Oslo.

Bente Elin Lilleøkseth på Arbeiderpartiets talerstol. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Lilleøkseth mener regjeringens ulvevedtak bryter med en balansert rovviltforvaltning.

Fornøyd med ulveforliket - misfornøyd med regjeringen
- Vi var fornøyde med det arbeidet som ble gjort i stortingsgruppa i fjor vår og som endte  med ulveforliket. Dette slo fast at vi fortsatt skal ha ulv i norsk natur, men at det også må innføres en sterkere aktiv forvaltning når bestandsmålet var nådd, sier Lilleøkseth.

- Like før jul satt regjeringen ulveforliket til side med beslutningen om å se bort fra rovviltnemdenes vedtak om å åpne for felling innenfor sona. Manglende skadepotensiale er brukt som begrunnelse, sa Lilleøkseth og var uforstående til begrunnelsen.

- Dette handler om sau, beiting og mulighet for næring. Men det handler enda mer om trygghet og livskvalitet i de berørte områder. Det er nå mange av ulvene som er svært nærgående.  Senest nå i helga ble en hund på luftetur med eieren ulvetatt i Eidskog, minnet Lilleøkseth om.

Krever gjennomføring
Hun mener Arbeiderpartiet fortsatt må stå på ulvefoliket og kreve at det gjennomføres slik stortingsflertallet har blitt enige om.

- Det er viktig at vi står på fortsatt for gjennomføring av forliket. Arbeiderpartiet må bidra til å dempe det konfliktnivået som vi nå har. Uten den varslede jakta i vinter, frykter vi sommeren, sa hun.

- Det er svært viktig at Arbeiderpartiet ser en større helhet. Det handler ikke bare om sau og beite – men om folks trygghet og livskvalitet. Dette må veie tungt. Arbeiderpartiet er på sitt beste når vi kjenner folks hverdag, kjenner folks utfordringer og er villige til å gjøre det bedre for folk der de bor, slo Lilleøkseth fast.