Trettebergstuen til familie- og kulturkomiteen, Sandtrøen til næringskomiteen

Anette Trettebergstuen (bildet) blir Arbeiderpartiets fraksjonsleder i familie- kirke- og kulturkomiteen på Stortinget. Nils Kristen Sandtrøen tar plass i næringskomiteen. Dette er klart etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag har konstituert seg. - Det er mange viktige kamper å kjempe framover, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen. Foto: Arbeiderpartiet

BLIR FRAKSJONSLEDER: Anette Trettebergstuen fra Hedmark blir leder av Arbeiderpartiets fraksjon i familie-, kirke- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Arbeiderpartiet.

Anette Trettebergstuen blir dermed også enten nestleder eller leder av komiteen, avhengig av hvordan komiteledervervene fordeles mellom partiene i den videre prosessen når Stortinget konstituerer seg.

- Vi skal kjempe for en bedre hverdag for folk

Trettebergstuen går også inn i ledelsen for stortingsgruppa. Den består av partiledelsen pluss Arbeiderpartiets fraksjonsledere i de ulike stortingskomiteene.

- Jeg gleder meg til å fortsatt lede Arbeiderpartiets politiske arbeid på dette brede området, sier Anette Trettebergstuen. - Innenfor kultur, familie, likestilling, forbruker, idrett, frivillighet, tro og livssyn står det mange viktige kamper i årene som kommer, slår hun fast.

- Regjeringa som har satt likestillinga i revers og som ikke har prioritert familienes hverdagsproblemer har dessverre fått fortsette. Jeg ser fram til å utmeisle ny politikk på dette området, og forsøke å få innflytelse for forbedringer av folks hverdag mot Høyre og Frp i Stortinget, slik vi bl.a. fikk til under likestillingsforliket i fjor vinter, sier Trettebergstuen.

Sandtrøen til næringskomiteen

Nils Kristen Sandtrøen er valgt inn i næringskomiteen, samme komité som Knut Storberget har gjort en betydelig innsats i gjennom de siste årene. For Hedmark er dette en tung og viktig komité med stor betydning for viktige næringer hos oss, som bl.a. jordbruk og skogbruk.

- Det blir skikkelig morsomt å jobbe i næringskomiteen. Arbeiderpartiet vet at politikken og demokratiet er positiv kraft for å legge til rette for flere arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, sier Sandtrøen.

- Næringskomiteen bestemmer i avgjørende spørsmål som om vi skal ha en aktiv eierskapspolitikk for norsk eierskap som sikrer og utvikler arbeidsplasser i landet vårt, og om verdiene fra naturressursene skal komme de mange til gode og ikke kun konsentreres på noen få hender. Dette er et arbeid i høyeste grad er med på å bestemme hvilket samfunn vi skal være fremover, understreker Nils Kristen Sandtrøen.