Uttalelser fra årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti vedtok 11 uttalelser: Om å skrote tannhelsereformen, holde tempoet oppe i jernbaneutbyggingen, bioøkonomisenter i Innlandet, politihøyskole i Kongsvinger, et framtidsrettet jordbruk, bestandsmål for ulv og ulvesone på oppsigelse, Forsvaret, flyktninge- og innvandringspolitikken, olje og gass, kriminalomsorgen og om oppvekst- og skolepolitikk. Du kan lese alle uttalelsene her!

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti 2017. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Klikk på linken nedenfor for å få opp alle uttalelsene.