Uttalelser og vedtak fra årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti

Her finner du uttalelser og vedtak som ble gjort på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 2. - 3. mars 2019

Årsmøte Innlandet Arbeiderparti 2019

Nedenfor er de vedtatte uttalelsene fra årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti, samt øvrige politiske vedtak gjort på årsmøtet. Dette er den politikken våre medlemmer har bestemt at vi skal reise til landsmøtet med i april. Mye av vår politikk kommer der til å bli hele Arbeiderpartiet sin politikk.