Vedtatte uttalelser fra årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti vedtok 9 politiske uttalelser. Du finner dem her.

Det ble vedtatt i alt ni politiske uttalelser:

1) Bredbånd til alle

2) Gratis barnehage 

3) Offentlig velferd gjennom hele livet

4) Samferdsel i Innlandet = Norges viktigste transportkorridorer!

5) Tydelig ulveforvaltning

6) Grønn industribygging i Innlandet

7) Arbeid som gir trygghet og små forskjeller

8) Stans sentraliseringa – styrk kommuneøkonomien

9) Gjenreis sosial boligpolitikk!

Du finner alle dokumentene ved å klikke linken nedenfor.