Velkommen til "Bli kjent med Arbeiderpartiet"

31. oktober i Elverum, 2. november i Kongsvinger, 6. november i Hamar og 7. november i Tynset - er du ny i Arbeiderpartiet kan du bli bedre kjent med partiet, politikken, organisasjonen og arbeidsformen vår. Dette er også første trinn i Partiskolen 2017/2018, et skoleringstilbud til deg som er medlem i Arbeiderpartiet eller AUF i Hedmark.

Test av bildetekst

Hedmark Arbeiderparti inviterer til "Bli kjent"-kveld for deg som enten er nytt medlem i Arbeiderpartiet/AUF eller som har vært medlem en stund uten å delta på møter og andre aktiviteter.

Den første "Bli kjent"-kvelden blir tirsdag 31. oktober klokka 19 og skal være på Lille Gråberg i Elverum (adressen er Torggata 12, det er det gule bygget tvers over parkeringsplassen for Elverumshallen).

Denne kvelden vil du:

- Bli bedre kjent med Arbeiderpartiets politikk

- Bli kjent med noen av de som er tillitsvalgte i Hedmark Arbeiderparti

- Bli kjent med Arbeiderpartiets arbeidsform og oppbygging

- Bli kjent med andre nye/ferske medlemmer

- Bli kjent med hvordan du kan engasjere deg i partiarbeid, og hvordan du kan påvirke Arbeiderpartiets vedtak og beslutninger.

Vi tenker å bestille pizza til samlingene, så send helst en mail til hedmark@arbeiderpartiet.no og si fra om at du kommer (evt en SMS til 40466384). Men hvis du glemmer å si fra, kan du komme uansett :)

Og kjenner du andre som kan tenke seg å bli mer kjent med Arbeiderpartiet og ennå ikke er Ap-medlemmer eller medlemmer i AUF? Da kan du gjerne ta dem med!

Dette er som sagt også første trinn i partiskolen. Hvis du vil kan du også melde deg på de andre trinnene i partiskolen - les i såfall gjerne mer på denne linken.