Storberget: - Vi må ta ansvaret sammen

- Det blir feil om vi jakter på enkeltpersoner når vi skal evaluere valgresultatet. Vi må ta ansvaret sammen, sier Hedmark Aps leder Knut Storberget til landsstyret i Arbeiderpartiet. Landsstyret evaluerer disse dagene valgkampen og valgresultatet, og Storberget mener partiet må ha et sterkt fokus på å se framover mot nye seire.

Knut Storberget på talerstolen under landsstyremøtet i Arbeiderpartiet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Knut Storberget på talerstolen under landsstyremøtet i Arbeiderpartiet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Hedmark Arbeiderparti er blant de første fylkespartiene som har kommet i gang med evalueringen av årets valg. Fylkespartiet har allerede gjennomført en valg-undersøkelse hos medlemmene i Hedmark, og har fått mange hundre svar.

- Medlemmene våre mener at skattebudskapet ble for vanskelig. Og de er også tydelige på at vi gikk inn i valgkampen med for mange kompromisser i bagasjen. Vi ble for ulne i enkeltsaker, sa Storberget.

- Åpner et rom for mer Ap-innflytelse

Storberget ble innvalgt på Stortinget i 2011, i det som ble regnet som et katastrofevalg for Arbeiderpartiet. - Etter valget i år har regjeringen en mye vanskeligere parlamentarisk situasjon enn de har hatt de siste fire årene, minner Storberget om.

- Husk at både Krf og Venstre er nær sperregrensa. Og at det nå ikke ser ut til å bli noen samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene og de to støttepartiene. Det er en vrien situasjon for regjeringen, og det er en situasjon der vi må passe på å skape rom for vår politikk og våre løsninger, mener Storberget.

- Må ikke bli et "nei til reform"-parti

Han er også opptatt av at Arbeiderpartiet ikke må legge seg tettere opp mot Senterpartiet for å svare på det valgresultatet partiet har fått i typiske distriktsfylker.

- Vi må raskest mulig over i å levere politikk. Og den politikken skal være Arbeiderpartiets politikk. Ikke regjeringspartienes, og ikke Senterpartiets. Men vår egen. Vi må ikke kompromisse oss bort fra det vi selv står for. Og vi må ikke bli et "nei til reform"-parti, slik Senterpartiet i stor grad har fremstått som, understreker han.