Vil ha egen plan for helsefagarbeiderne

Helsefagarbeiderne blir oversett av helseministeren, mener stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud (Ap). Sammen med bla Ruth Grung, Marianne Aasen og Hadia Tajik ber hun regjeringen ta grep for å heve statusen til yrkesgruppen.

tone sønsterud

- Helsefagarbeidere er kanskje de som står nærmest pasienten, men de blir ikke verdsatt nok. De må bli sett, og vi må utnytte kompetansen de har, sier stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud (Ap).

Det var i Stortingets spørretime onsdag at helseminister Bent Høie sa at sykepleiere er den største gruppen som jobber på sykehjem. Dagen etter beklaget han og sa han hadde snublet i ordene.

- Helseministeren glemmer helsefagarbeideren og snakker kun om sykepleiere, hevder Sønsterud, som føler at helsefagarbeiderne blir oversett. Nå har hun sammen med sju andre representanter kommet med et forslag til Stortinget om å styrke helsefagarbeiderens rolle og posisjon. 

Forslagsstillerne vil at regjeringen skal legge fram en analyse som viser behovet for helsefagarbeidere i framtida, og hvordan man skal sikre god rekruttering, nok læreplasser og at helsefagarbeider blir en attraktiv karrierevei. 

- Helsefagarbeidere blir ikke sett
- Helsefagarbeiderne trenger en egn plan fordi de ikke blir sett. Vi må finne ut hvor stort behov det er for helsefagarbeidere i framtida, og hvilke oppgaver de skal ha. Og vi må for eksempel få svar på behovet for tilleggsutdanning sier Sønsterud.

Hun mener også at statusen til yrket må heves. - Helsefagarbeidere er den største gruppa i pleie- og omsorg. De må få mer å si, og vi må utnytte kompetansen deres. For å gjøre det, må de bli sett, sier stortingsrepresentanten, som håper at en egen strategiplan for helsefagarbeidere vil sørge for nettopp det.

Sløser med ressurser
Hun reagerer blant annet på at mange nyutdannede helsefagarbeidere ikke får fast stilling og enda færre får hel stilling. - Vi sløser med ungdommens ressurser, mener Sønsterud.

Kritiserer kommunenes mangel på lærlinger
Forslaget som ble lagt fram i dag vil sikre framtidige helsefagarbeidere nok læreplasser. Sønsterud viser til at enkelte kommuner lykkes, men at det i det store og det hele er for mange som ikke får plass.

- Når det gjelder lærlingordningen så er det forskjellen på offentlig og privat sektor. I privat sektor ser bedriftene på lærlingene som en rekrutteringskanal, mens kommunene ofte bare ser det som sitt samfunnsansvar, og ikke i en sammenheng med rekruttering, sier Sønsterud.

Vil ha praksisvei til høyere utdanning
Arbeiderparti-politikeren ønsker også et system som legger bedre til rette for voksne folk som vil skifte beite og bli helsefagarbeidere. I dag finnes den såkalte Y-veien for en del tekniske fag. Den gir fagarbeidere uten generell studiekompetanse mulighet til å ta høyere utdanning innen et relevant fagområde. Sønsterud vil ha den samme ordningen for helsefagarbeidere som senere vil bli sykepleiere eller vernepleiere.

- Folk har ulik tilnærming til hvordan de velger yrke og utdanning. Det er viktig å åpne flere veier til målet, mener hun.

Dette er forslaget:

• Stortinget ber regjeringen utarbeide en analyse av hvilken rolle og posisjon helsefagarbeiderne skal ha i fremtidens helsetjeneste, både i kommunehelsetjeneste og helseforetakene, og legge fram en strategi basert på dette. 

• Strategien bør inneholde en tiltaksplan, og omfatte spørsmål knyttet til:

a) Sikre god rekruttering, nødvendig kompetanse og tilstrekkelig antall læreplasser i helsearbeiderfaget.

b) Gjøre helsearbeiderfaget til en attraktiv karrierevei, også for de som tar omvalg eller yrkesvalg i voksen alder.

c) Sikre relevante og oppdaterte utdanninger.

d) Bidra til at nyutdannede og erfarne helsefagarbeidere kan få tilbud om heltidsstillinger. • Stortinget ber regjeringen sette inn tiltak for å øke norskkunnskapene til helsefagarbeidere med dårlig språkforståelse