Vil redde Forsvarets verksteder fra privatisering

Arbeiderpartiet kjemper under åpninga av Stortinget for å stoppe privatiseringen av Forsvarets verksteder. Mange arbeidsplasser i regionen står på spill dersom regjeringen får gjennomført privatiseringen og nedleggelsen. I tillegg er Forsvarets operative evne i fare.

Nils Kristen Sandtrøen

VIL STANSE PRIVATISERING: Både Nils Kristen Sandtrøen (bildet) og Anniken Huitfeldt bruker trontaledebatten til å kjempe mot nedleggelse og privatisering av Forsvarets verksteder. Arbeiderpartiet stiller seg dermed helt på linje med de to tillitsvalgte Kurt Magne Bråten og Dag Rune Linna ved verkstedene, som tidligere i høst gikk ut i Østlendingen og bad politikerne gripe inn (innfelt).

I Hedmark får det store negative konsekvenser dersom verkstedene privatiseres og nedlegges. 60 arbeidsplasser ved Forsvarets verksteder i Elverum kan forsvinne. Ved verkstedene i Rena er konsekvensene uklare, og de tillitsvalgte fra LO, NTL og Fellesforbundet er bekymret begge steder.

- Den bekymringen deler vi fullt ut, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen. Sammen med Anniken Huitfeldt bruker han trontaledebatten i Stortinget til å slå fast at Arbeiderpartiet ønsker en helt annen løsning for Forsvarets verksteder enn den som regjeringen legger opp til.

Foreslår privatisering og nedleggelse

Bakgrunnen for den usikre situasjonen, er at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er pålagt å utrede effektivisering og innsparing. Dette har ført til et forslag om at privatisering og nedleggelse av verksteder vil gi en innsparing på 317 millioner kroner.

- Dette stiller vi store spørsmål ved, sier Sandtrøen. - Vi kan ikke se at denne innsparingseffekten er dokumentert, og dessuten er spørsmålet om vi får like gode tjenester ved å kjøpe inn fra private. Forsvaret er ikke en virksomhet vi har råd til at ikke fungerer som det er tenkt. Det er Norges sikkerhet og landets forsvarsevne vi snakker om, sier han.

Arbeiderpartiet frykter at det kan være alvorlig i en krisesituasjon hvis Forsvaret ikke selv kontrollerer verkstedene. - Innsparingene kan svekke Forsvarets operative evne. Kjøretøyene som verkstedene vedlikeholder er avanserte maskiner der ulike systemer skal virke sammen med hverandre. Verkstedene har den totale systemkompetansen, men ved privatisering vil det fort skje en oppstykking og fragmentering av oppgavene. Da forsvinner systemkompetansen, frykter Sandtrøen.

Frykter for liv og sikkerhet

- For våre folk ute i felten er det helt avgjørende at disse systemene fungerer sammen slik de er ment. Kjøretøyene brukes i utenlandsoppdrag og i skarpe situasjoner. Da må vi være 100 % sikre på at Forsvaret har kontroll på vedlikeholdet og på at de ulike avanserte systemene fungerer sammen med hverandre. Det står om liv og sikkerhet for soldatene våre, slår han fast.

Arbeiderpartiet mener at verkstedenes framtid må avgjøres av Stortinget, ikke av regjeringen alene. - Dette dreier seg om Forsvarets operative evne. Privatisering kan bety at Norge blir avhengig av private selskaper i utlandet for å ivareta sikkerheten til mannskapene og for å opprettholde vår operative evne. Dette er en så stor endring av norsk forsvarspolitikk at Stortinget må ta stilling til det, sier Sandtrøen.