Våre politikere

Dette er Arbeiderpartiets representanter i Hedmark fylkesting og i fylkesrådet.