Stortingsrepresentant

Anette Trettebergstuen

Jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark.