Representant

Anne Karin Torp Adolfsen

Anne Karin Torp Adolfsen (50) er Løten APs varaordførerkandidat ved kommunevalget i høst. Anne Karin bor på Ådalsbruk. Anne Karin har utdanning innen arkiv, og er i dag fylkesråd for samferdsel og miljø i Hedmark.

Tidligere politisk erfaring

Medlem i AUF siden 1985.
Folkevalgt i kommunestyret i Eidskog fra 1987.
Folkevalgt i Løten 2003-2007 og 2007-2011. Var gruppeleder for Arbeiderpartiet i begge disse periodene.
Fylkesråd for samferdsel og miljø i Hedmark fra mai 2012 fram til 01.01.2020.

Hva brenner du for? 

Viktigste sak:
Fokus på innhold i barnehage, skole og omsorg. Våre velferdstjenester skal ikke konkurranseutsettes. Sterkere fellesskap og rettferdig fordeling.

Hvorfor stiller du til valg for Løten AP?
Frihet til å mene og til å velge er fantastisk. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å la min mening høres der beslutninger skal tas. Det hjelper ikke å mene fra sofaen.

Hva gjorde deg engasjert? 
Usvikelig tro på en mer rettferdig verden – der alle skal ha like muligheter uansett lommebok.

Har du et politisk forbilde?
Odvar Nordli, Kjell Borgen og Gro Harlem Brundtland. 

Øvrig?

I 2019 er jeg blitt bestemor. Barn og ungdom er vår framtid. Kvalitet i barnehage og skole er viktig. Det kommer jeg til å følge nøye med på.