Representant

John Magne Pedersen Tangen

John Magne Pedersen Tangen (27) er Løten APs 3.kandidat ved kommunevalget i høst. John Magne bor i Brenneriroa. John Magne er utdannet statsviter med mastergrad Universitetet i Oslo.

Tidligere politisk erfaring

Ordfører barn og unges kommunestyre i Løten 2008-2010.
Leder Ungdommens fylkesting i Hedmark 2010-2011.
Nestleder Løten AP 2011-2013
Nestleder AUF i Hedmark 2012, 2014-2018.
Kommunestyre- og formannskapsmedlem Løten, 2011-2015 og 2015-2019.
Fylkestingsrepresentant Hedmark, 2015-2019.
Styremedlem SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) Hamar, fra høst 2017.

Hva brenner du for? 

Viktigste sak:
Utviklingspolitkk: Skole og utdanning, næringsutvikling, bredbånd og turisme.

"Løten har de beste forutsetningene for økt næringsutvikling. Vi er begynnelsen på det grønne beltet. Skogen er det grønne gullet, og det skal vi utvikle og ta vare på. Vår gode plassering for transport på både vei og bane nord/sør og øst/vest er viktige for at Løten skal være et attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet. Aktivitet og attraktivitet er viktige egenskaper som vi må bygge videre på. Det skjer mye i Løten, og mange vil bli Løtensokning – vi skal ønske alle velkommen. For å bli enda mer attraktive må vi få løst problematikken med at flere områder i bygda vår er uten tilgang til tilfredsstillende mobil- og/eller bredbåndsdekning.
Under utviklingspolitikk er Løten en destinasjon for mange deltidsinnbyggere, og særlig i vinterhalvåret er det mange som besøker Løten. Jeg mener at vi på en enda bedre måte kan legge til rette for at Løten er en helårs turistdestinasjon."

Hvorfor stiller du til valg for Løten AP?
For meg er det naturlig å stille til valg for arbeiderpartiet i all den tid jeg mener at Arbeiderpartiet har de beste framtidsvisjonene for både Løten, Innlandet og Norge. Jeg ønsker en politikk som sikrer utvikling, men som samtidig tar vare på det gode vi har.

Hva gjorde deg engasjert? 
De som kjenner meg vil si at jeg har vært engasjert i lang tid. Skal jeg nevne en sak må det være urettferdighet. Jeg mener vi alle skal ha lik rett til å lykkes i livet, og jeg vil være med å kjempe for denne rettigheten.

Har du et politisk forbilde?
Alle de som har gått vegen før oss og som har stått opp for krava om endring og en bedre verden for oss alle. Det er mange, men jeg velger å nevne tre: Nelson Mandela, Gro Harlem Brundtland og Magne Tangen.